Familie Dudock

 

Op de Drieboomlaan 156 woonde de familie Dudock. Pa, ma en dochter Elly. De heer Dudock was leraar op de lagere school aan het Achterom, dat ook een dependance had aan het Nieuwe Noord, waar hij samen les gaf met meester Schoof, die lang geleden van de leerlingen op zijn verjaardag 30 doosjes pottertjes kreeg.

Ooit hadden we dankzij diezelfde meester Schoof zes weken vrij van school, toen hij bij een demonstratie tijdens de gymles iets te enthousiast liet zien hoe je tegen een muur aan kon springen ("ik zal het jullie 1 keer voordoen jongens"), waarna hij voor 6 weken uitgeschakeld was. De heer Dudock had een speciale manier van lesgeven. Hij was niet de meest geduldige man van Nederland, kon zich zichtbaar opwinden en was de schrik van menig leerling. Hij hanteerde kreten als "snappoe" en "kun je het volgen", waar hij niet de antwoorden van afwachtte. Naast de lagere school was hij ook leraar op de LTS aan de Joh. Poststraat voor de theoretische vakken schilders, bakkers , etc. En omdat het lesgeven hem in het bloed zat was hij ook leraar voor de buitenbewakers van de Krententuin. Overal en altijd in goed gezelschap van zijn sigaren.

Naast het leraarschap was de heer Dudock pianist/organist/dirigent van diverse koren o.a. het gevangeniskoor op de Krententuin waar ie 2 x per week naar toe ging, ook het nonnenkoor Sint Jan, alsmede op de H.H. Engelbewaarderskerk nog voor Jos Moeskops daar de dirigent werd. Hij was dan ook nooit thuis. Maar zoals het een bewoner van Hoorn betaamt bezocht hij wel de lappendag, waarbij hij ooit een tijdelijk neergezette hoeveelheid stenen op weg naar zijn huis als een volkomen onoverkomelijke hindernis heeft ervaren. Voor hem hield de wereld daar op, terwijl hij toch zo graag, en ook zo nodig, naar huis moest. Begripvolle medebewoners zijn erin geslaagd de goede man om de stenen te loodsen, waarna hij zijn tocht naar huis kon voortzetten. In 1982 is de heer Dudock overleden, zijn vrouw al in 1962. Dochter Elly was getrouwd met Frits Greefkes, die samen een schildersbedrijf hadden in Hem, welke was ondergebracht in een grote boerderij, waar Elly de winkel dreef. 

Elly's man is een aantal jaren geleden overleden. Momenteel woont Elly in Hoogkarspel en is o.a. actief als sportmasseur, welke activiteit in gang is gezet nadat de dochter van Elly bij het sporten geblesseerd was geraakt en Elly niet verder kwam dan een pleistertje plakken, waarbij ze de mening was toegedaan dat ze toch echt meer moest kunnen, waarna ze de cursus masseren is gaan doen.

De sigarenbranche is zich na het overlijden van de heer Dudock gaan beraden over een nieuwe strategie, wegens plotseling ernstige dalende omzetten. Ook in de hemel zal hij nog wel regelmatig een sigaartje (Hofnar?) opsteken. Waarom denkt u anders dat het hier altijd zo bewolkt is?