Familie Westmeier

Mondaine vervoermiddel van Frans

Ook in de Binneblijfstraat woonde de familie Westmeijer. Mijn kennis van deze familie blijft beperkt tot zoon Frans, bij ons beter bekend onder de naam Bul. Bul was een graag geziene gast bij de familie Stam, die aan de overkant woonde, waar ie regelmatig op bezoek kwam om een pilsie te pakken. Bul kreeg op een bepaald moment de beschikking over een brommer met buddysit. Hierop zouden dus in principe twee personen kunnen plaatsnemen, doch omdat Bul niet tot de allersmalsten behoorde, resteerde er niet veel ruimte als hij eenmaal zijn plaats had ingenomen. Bul kreeg niet lang daarna, en misschien wel dankzij dit prachtige vervoermiddel, verkering met een meisje dat, in tegenstelling tot Bul, slank te noemen was. Eens mochten wij er getuige van zijn hoe het tweetal naar een vage bestemming zou gaan en de tocht erheen gezamenlijk zouden ondernemen op Buls brommer.

Nadat Bul de brommer met veel vertoon van macht en met bijbehorende triomfantelijke blik aan de praat had gekregen verzocht hij zijn vriendin om achterop te springen. Het meisje keek hierbij vertwijfeld naar de resterende ruimte en liet Bul dan ook weten dat ie op moest schuiven. Bul maakte daarop een schuifelende beweging met zijn lichaam, hetgeen de kennelijke indruk moest vestigen, dat ie plaats had gemaakt, wat iedereen overigens totaal ontging, zo ook het meisje. Met onze hulp zijn we erin geslaagd het meisje op de brommer te hijsen, waarbij we Bul steeds nadrukkelijker naar voren drukten. En terwijl Bul, inmiddels gezeten op de benzinetank en met zijn handen aan het stuur, dat zich inmiddels zo ongeveer recht onder hem bevond, doende was om aan de weet te komen of ie nu dan toch eindelijk gas kon geven, maakte het desperate meisje vertwijfelde bewegingen tegen hem aan, waaruit Bul opmaakte, dat het moment van vertrek daar was.

Bul gaf gas en slaagde erin de brommer ook daadwerkelijk in beweging te zetten, waarbij het schakelen voor hem vanwege zijn uiterst benarde positie, onmogelijk was. Terwijl het meisje angstig zwaaide met haar armen, ook om beider evenwicht te bewaren, stuurde Bul de brommer de straat uit, waarbij wij gierden van het lachen. Dit spektakel zou ik voor geen goud hebben willen missen. Bul schijnt nog steeds in Hoorn te wonen. Of dat ook met het bewuste meisje is, is mij niet duidelijk. We zoeken het verder uit. U hoort van ons.

Op onderstaande foto ziet u Frans uiterst rechts.