Familie Plukkel

In de Binneblijfstraat woonde op een hoekhuis de familie Plukkel. Vader Cor Plukkel, klein van stuk en met een ietwat slepende gang, die werkzaam was bij Verkade in Zaandam, moeder Nel die als zovele huisvrouwen alle tijd nodig had om het gezin te bestieren, oudste zoon Gerard, die tegenwoordig in Blokker woont, Sjaak met wie ik nog samen op school heb gezeten (in mijn herinnering een serieuze en eerlijke jongen) en die tegenwoordig als docent natuurkunde werkzaam is in Heerhugowaard waar hij ook woonachtig is, Cees, die tegenwoordig in Breda woont en tenslotte dochter Marijke, die Hoorn is trouw gebleven.

Van Gerard kan ik me nog heel goed herinneren dat ie op TV is geweest bij de quiz Tel Uit Je Winst van de destijds zeer fameuze Theo Eerdmans met de onafscheidelijke Maud, die hem altijd terzijde stond en om die reden dan ook minstens zo bekend was en door het dagelijkse leven ging als Maud van Praag. In de TV-quiz Tel Uit Je Winst, waar miljoenen mensen naar keken, draaide het om kandidaten die werden getest op een bepaald specialisme en bij Gerard ging dat om de ruimtevaart. Dit alles speelde zich af in 1965-1966, niet lang voor de bekende Apollo vluchten en de tijd ook van Henk Terlingen, die ook wel Apollo-Henkie werd genoemd. In de quiz kon je als je alle rondes succesvol afsloot uiteindelijk 1.000 gulden winnen, een voor die tijd flink geldbedrag.

Gerard Plukkel heeft alle 5 rondes vlekkeloos doorlopen vanwege zijn grote kennis van zaken op het gebied van de ruimtevaart en was dan ook de glorieuze winnaar van het prijzengeld, waar ie schertsend over vertelde dat ie er n og steeds van renteniert. Maar het was voor hemzelf en het hele gezin Plukkel een geweldige ervaring, waar ze zeer terecht ook trots op waren. Een paar jaar later heeft Gerard zʼn kennis van zaken in de ruimtevaart nog eens laten uitgeven in een boek met de titel: "Het eerste kwartier op de maan". Over de andere Plukkels weet ik niet zo veel. In mijn herinnering waren zowel vader en moeder Plukkel klein van stuk en de kinderen niet. Zal wel door de goede voeding gekomen zijn.