Tweeboomlaan

Tweeboomlaan anno 1950

Het spreekt voor zich dat we ook veelvuldig in de Tweeboomlaan verzeild raakten. Eigenaardig genoeg ken ik daar niet al te veel mensen, maar daar kan door middel van deze site hopelijk iets aan veranderd worden. We kwamen wel in de Schoor, waar ik met mijn band de Rumbees ook nog heb meegedaan aan een soort talentenjacht, dat we overigens, maar dat is voor de geschiedschrijvers, winnend afsloten. Mensen wie ik nog wel ken zijn bijvoorbeeld Ben Saan, die ik mij herinner als een grote man, die de kunst verstond plechtig te lopen en dat zelfs op de voetbalvelden wist vol te houden. Ben werkte vele jaren lang op de Turfhaven bij een meubelbedrijf en naar ik meen te weten is ie tegenwoordig werkzaam in dezelfde branche, maar dan in Alkmaar.

Een andere naam is Max Bakker van de rijschool, die destijds aanhanger was van een concurrerende band en om die reden niet tot onze kring behoorde. Dat wil uiteraard niets zeggen over de man zelf. Ook Loek Jorritsma ken ik via via (hij was toch die aannemer?) en naar ik meen te weten is ie later ook iets in de gemeentelijke politiek gaan doen. Hij is, als het goed is, een broer van Sjaak (maar misschien schrijft ie zelf wel Jacques) Jorritsma, met wie ik nog op school heb gezeten en waarvan ik weet dat ie voorzitter is (of was) van de Rolling Stones fanclub Nederland.

Jan (Jantje) Freese ken ik ook, want met hem heb ik nog gevoetbald bij Forward en Zwaluwen. Als ik het me goed herinner woonde de familie Freese aanvankelijk op de Drieboomlaan. Echt veel meer namen ken ik niet, laat staan dat ik er verhalen over kan vertellen, maar zou het om die reden heel erg op prijs stellen om door bewoners en oud-bewoners even bijgepraat te worden, liefst met allerlei smeuige (nee, niet smerige) details.

Tweeboomlaan