Liornestraat

 Van verpleeghuis Liornehuis tot appertementencomplex Kaap-Hoorn

Liornestraat liornehuis nog verzorgingshuis

Liornestraat Kaap Hoorn

Hoorn-Noord kent vele straten en in elke straat heb je wel mensen wonen, die je op de een of andere manier kent, maar gaandeweg ben ik tot de ontdekking gekomen, dat ik eigenlijk niemand ken (behalve dan de familie Stam, die eerst hadden gewoond in de Binneblijfstraat, zie elders op deze site) die hier woonde. Ik heb dan ook de goede hoop dat huidige bewoners en mensen die er ooit gewoond hebben ons kunnen verblijden met informatie over bewoners van de Liornestraat. Op de website is te lezen hoe u in contact met ons kunt komen, waarbij ik de wens uitspreek dat we de Liornestraatbewoners uit de anonimiteit zullen halen.

René Beemsterboer, wonende op de Liornestraat van 1959 tot 1982, vertelt ons:

"Ik kwam via/via op de website van hoornnoord.nl en zag dat er maar weinig bekend was over bewoners van de Liornestraat. Ikzelf woonde in de flat op nummer 35, tegenover de speelplaats en het basketbalveld. In het eerste trappenhuis (gezien vanaf de Drieboomlaan) van de flat op nummer 33 woonde in het begin van de jaren 60 de familie Klein, later kwam de familie Bongers daar wonen. Verder in dat trappenhuis woonde de familie Drijver en de familie Steen.

In het tweede trappenhuis woonde de familie Lieshout. In het derde trappenhuis de familie Modderman (IJse en William, twee van de zoons die ik me nog herinner), de familie Messchaert (Michel en .....), de familie Douwna (Henk en Teake) en de familie Degeling.

In het vierde trappenhuis de familie Stam (Lucy, Tonnie, Harry, Laura, Marga, ......). In het vijfde trappenhuis woonde de familie Verus.

Op de hoek van de Liornestraat en Johannes Poststraat was de drogisterij van Verberne."

Liornestraat