Liornestraat

Hoorn-Noord kent vele straten en in elke straat heb je wel mensen wonen, die je op de een of andere manier kent, maar gaandeweg ben ik tot de ontdekking gekomen, dat ik eigenlijk niemand ken (behalve dan de familie Stam, die eerst hadden gewoond in de Binneblijfstraat, zie elders op deze site) die hier woonde. Ik heb dan ook de goede hoop dat huidige bewoners en mensen die er ooit gewoond hebben ons kunnen verblijden met informatie over bewoners van de Liornestraat. Op de website is te lezen hoe u in contact met ons kunt komen, waarbij ik de wens uitspreek dat we de Liornestraatbewoners uit de anonimiteit zullen halen.

Liornestraat