Klaas Beuker

 

Een van de bekendere bewoners aan de Koepoortsweg was zonder twijfel Klaas Beuker, die ikzelf overigens lang voor zijn landelijke bekendheid kende als meneer Beuker, leraar van onze school aan de Onder de Boompjes in Hoorn. In die schoolperiode was hij een zeer gedreven leraar die de lesstof met met vuur kon brengen, zodat het nooit saai was. Volgens mij gaf ie geschiedenis en Nederlands. De heer Beuker was een fervent roker van filtersigaretten en het kwam niet zelden voor dat ie mij de klas uitstuurde om in de Pakhuisstraat bij de heer Schouten, die tevens concierge was van onze school, een pakje Stuyvesant te gaan kopen.

Schoolfeesten

Ik kwam ook wel bij hem thuis om iets af te geven of zo en vandaar dat ik ook zijn vrouw kende, die ik erg aardig vond. Hij heeft daarnaast een grote rol gespeeld bij de schoolfeesten, die werden georganiseerd. Wij deden met een aantal klasgenoten een Stones-act (met o.a. Nico Nooij kan ik me nu herinneren, die op de Koepoortsweg woonde of misschien wel nog steeds woont). Dat oefenen deden we in de klas tijdens de reguliere lesuren, dus dat vonden we allemaal prachtig. Vanuit de andere klassen konden ze ons dan zien oefenen en dat was heel hilarisch. De uitvoering in de Parkschouwburg was in ieder geval een groot succes. Ik heb goeie herinneringen aan de heer Beuker.

In de politiek

Na de schooltijd hoorde je uiteraard niets meer over de verschillende leraren totdat de heer Beuker een eigen politiek partij had opgestart met de naam Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN). Als ik hem dan voor de radio hoorde of op televisie zag, dan praatte ie weer met datzelfde vuur dat ik nog zo goed van hem kende uit mijn schooltijd. Uiteindelijk kreeg zijn partij 1 zetel in de Tweede Kamer. Meer daarover is hieronder te lezen. In een latere levensfase is de familie Beuker verhuisd naar Hoogwoud. Tegenwoordig woont de familie Kootstra er, de ex-commissaris van de Hoornse politie.

Aanvulling op het bovenstaande.

Bron: Westfries Biografisch Woordenboek

Principieel, conservatief en omstreden politicus

Klaas Beuker werd geboren te Harlingen op 21 augustus 1924 als jongste van de drie zoons - hij had ook nog twee zusjes en een pleegzusje- van Thomas Paulus Beuker en Sjieuwke Ketelaar, geboren in een streng rooms-katholiek aannemersgezin in het overwegend protestantse Harlingen. Hij overleed te Hoogwoud op 9 oktober 2000.

 

Jeugd
Zijn vader was er tevens gemeenteraadslid. In 1938 ging hij naar het kleinseminarie van de paters Franciscanen-conventuelen in Wijnandsrade (Zuid-Limburg) waar hij de Duitse Bezetting meemaakte en in 1944 zijn gymnasiumdiploma behaalde. Omdat hij in Duitsland te werk gesteld dreigde te worden, dook hij onder in het Friese ‘’It Heidenskip” bij Workum in het gezin van advocaat A. Brandsma, waar hij zich verloofde met Sjoerdtje Brandsma (geb. 1922) met wie hij op 28 augustus 1953 trouwde om in Makkum te gaan wonen. Vóór zijn huwelijk was hij vanaf 1945 leerling van de R.K. Kweekschool St. Lutgerus in Hilversum en reeds vanaf 1948 onderwijzer in Makkum.

Leraar in Hoorn

In 1957 werd hij er hoofd van de school, maar kennelijk vond hij nog genoeg tijd om allerlei aktes te halen waardoor hij en zijn gezin zich vanaf 1960 in Hoorn konden vestigen, waar hij leraar Nederlands en Geschiedenis werd aan de St. Aloysius-Mulo. Hij voelde zich in Hoorn naar zijn zeggen minder weggedrukt door de protestanten en roerde zich in die jaren zestig in de nieuwe parochie van Hoorn-Noord als verdediger van het traditionele Roomse geloof tegen het beleid van de progressieve pastoors en zijn moderne collega’s in.

In de politiek

Ook politiek liet hij van zich horen: vooral Dick de Zeeuw van de KVP bestreed hij te vuur en te zwaard inzake anticonceptie, drugs, porno en abortus. Hij verzette zich ook tegen de vorming van het CDA. Toen dat niet hielp, koos hij eerst voor de Nieuwe Roomse Partij van Tine Cuijpers-Boumans maar - na ruzie met haar - richtte hij op 31 januari 1972 de RKPN (Rooms Katholieke Partij Nederland) op die bij de verkiezingen van 1972 een zetel haalde waardoor hij vanaf 7 december 1972 tot 8 juni 1977 in de Tweede Kamer kon fulmineren tegen abortus en tegen de verwording van het R.K. Onderwijs. Hij had het vooral op Den Uyl gemunt. Door interne ruzie kreeg de RKPN in 1977 geen zetel meer in de Tweede Kamer.

Titus Brandsma

Beuker - vanaf 1970 al leraar af - vestigde zich met zijn gezin in een woonboerderij in Hoogwoud en ging lezingen houden. In 1979 richtte hij de R.K. Titus Brandsma-stichting op om de zaligverklaring te bevorderen van het in 1942 in Dachau omgekomen familielid van zijn vrouw, de beroemde Nijmeegse hoogleraar Titus Brandsma. Naar zijn zeggen had hij daar persoonlijke contacten over met de paus en inderdaad vond de zaligverklaring plaats in 1985. Dat was ook het jaar van het pausbezoek aan Nederland, maar Beuker - intussen gebrouilleerd met kardinaal Simonis - zette zich daar niet actief voor in.

Hij stierf in Hoogwoud op 76-jarige leeftijd op 9 oktober 2000. Veel mensen in West-Friesland herinneren zich hem: rotsvast en niet open voor tegenspraak, tenzij om die te bestrijden.