Johannus Poststraat

Aan de Joh. Poststraat bevond zich schuin tegenover de kerk een kapsalon, waar wij ons regelmatig lieten knippen. Als ik het wel heb heette de kapper van toen Heijmans en heeft ie later een kapperszaak geopend in de buurt van snackbar Judith. Sedertdien zijn er naar mijn weten verschillende eigenaars in het pand gekomen en zwaait momenteel Ria Veldhuizen de scepter in de kapperszaak. Ook mijn moeder kwam er regelmatig en vond het een prima gelegenheid om zo dicht bij huis haar uiterlijk te laten opkalefateren. Niet ver daarvandaan stond daar destijds de BLO (wij noemden het "Baby's Leren Opvoeden"), waar leerlingen terecht kwamen die de nodige achterstanden hadden opgelopen in het reguliere onderwijs, of daar rechtstreeks heengingen vanwege een geestelijke achterstand. We voetbalden er ook vaak 's-avonds, want ze hadden een daartoe uitstekend geschikt schoolplein. Weer iets verderop stond en staat de Technische School, waar menigeen in de buurt een ambachtelijk vak heeft gele erd. Daar weer tegenover had je de drogisterij Verberne, ooit de eerste drogisterij van Simon Verberne, die in zijn vrije tijd op de Always Forward velden te zien was in zijn functie als fysiek begeleider van het eerste elftal. Bij een opgelopen blessure van een der spelers zagen we Simon dan altijd gretig het veld ophollen.

Daarnaast had je dan weer een aantal andere zaken met o.a. een slagerij, die heel goed vlees scheen te hebben. Mijn moeder zondigde wel eens door dan niet naar de slagerij van Gerard Imming te gaan in de stad, maar hier haar onsjes ham en leverworst te halen. Een van de andere bedrijven was het bijkantoor van de PTT, waar Gerard Neefjes de dagelijkse leiding had. Hij runde dit bedrijf samen met zijn vrouw, die veelal de sigarettenverkoop voor haar rekening nam. Gerard Neefjes speelde als laatste man in het eerste elftal van Forward. "De postzegel" zoals zijn bijnaam luidde was onverzettelijk, de man had alles door de lucht en was niet te passeren over de grond. Altijd een uiterst stabiele factor geweest in de verdediging van Always Forward.

Weer een ander Forward-bolwerk aldaar vormde de drankenhandel Lieshout. Kees Lieshout zorgde ervoor dat iedereen zich te buiten kon gaan aan het geestrijke vocht en nu ik dit zo intik valt het me pas op wat een gekke combinatie deze drie " Forwardzaken" tezamen vormen. Zuipen en roken en je dan weer laten opkrikken door de drogist. Ze hadden wel wat aan elkaar die drie. Weer ietsje verderop had je de elektronikawinkel waar weer een andere heer Lieshout de dagelijkse leiding had. Eerst was het bedrijf nog een filiaal van de fa. de Haan uit de Lange Kerkstraat, later ging de man geheel zelfstandig verder.

Van de bewoners aan de Joh. Poststraat is mij eigenlijk weinig bekend, maar dat is dan ook wel een extra reden om iedereen, die wel informatie heeft over Poststraat-bewoners, te verzoeken dit aan ons te melden.